Davvisámegiella Åarjelsaemien

E-skuvla tilbyr skolene nettbaserte læremidler i og på samisk samt fjernundervisning i samisk for elever i grunnskole
og videregående opplæring. For voksne tilbyr vi nettbaserte kurs i nord-, lule- og sørsamisk, og flerkulturell forståelse.

Nyheter


Hutkangiisá
H
utkangiisá er en ny nettressurs på nordsamisk for 4-5 årige barn. Her kan barn se på film der kunstnere, håntverkere og barn jobber med kreative ting. Barna finner også aktiviteter der man kan fargelegge, tegne, finne hva som er likt eller ulikt, spille på tromme osv. Det er også sanger, joiker, fortellinger og regler i Hutkangiisá.

Les mer →
Hutkangiisá →


Nigá/Nigka/Nihkki

Nå finnes Nigá/Nigka/Nihkki nettsiden på lulesamisk/sørsamisk!
Nigá/Nigka/Nihkki er tre fargerike nettsider for 4-5 årige barn (passer bra også for eldre barn). Med Nigá får barna lytte på fortellinger og sanger, øve seg på å telle til 10, lytte til bokstavlydene i samisk, jobbe med begrepene lik, forskjellige, større/mindre, størst/minst osv.
Nå finnes Nigá/Nigka/Nihkki nettsiden på lulesamisk/sørsamisk!

Les mer →

Nigá (nordsamisk)
Nihkki (lulesamisk)
Nigka (sørsamisk)


Mu uhca giellaoahpaš

Nettsidene til Mu uhca giellaoahpaš er nå oppdatert. Det er fem temaer i læremiddelet: verb, substantiver, tallord, adjektiver og pronomen. Det finnes også en trykt bok til nettoppgavene.

Les mer →
Mu uhca giellaoahpaš→


Nælját lávkke
N
ælját lávkke er et helt nytt nettbasert læremiddel for elever som leser lulesamisk som 2. språk eller som fremmedspråk. Nælját lávkke passer å brukes etter Vuostasj, nubbe og goalmát lávkke, og passer for elever som jobber med kompetansemålene for nivå 7 (samisk som 2. språk). Læremiddelet er gratis for skoleelever.

For skoleelever →
For voksne →
Logg inn→

This post is also available in: English, Suomi, Samien, Davvisámegiella