Årstrinn 1-4

Hos E-skuvla kan elever på årstrinn 1-4 jobbe med nettbaserte læremidler i og på samisk.
Sametinget har finansiert utviklingen av læremidlene.

Alle disse læremidlene er gratis!