Barn

E-skuvla tilbyr artige nettsider og bøker for de minste. Sametinget har finansiert utviklingen av læremiddelet.
Nettbaserte læremidlene er gratis.