Samisk kurs

E-skuvla tilbyr nettbaserte samisk kurs for voksne. Selvstudiumskursene koster kr 950,-/år, da jobber
man helt uten støtte med kurset.

For å få mest ut av kursene bestiller man kurs med weblærer (kr 5000,-). Da får man muntlige timer i Skype,
innsendingsoppgaver blir korrigert av nettlærer og man kan sende inn spørsmål og får hjelp og støtte ved
behov i løpet av kurset.