Årstrinn 5-10

Hos E-skuvla kan elever på årstrinn 5-10 jobbe med forskjellige nettbaserte læremidler på samisk.
Sametinget har finansiert utviklingen av læremidlene. De fleste læremidler er gratis for skoleelever.

Til enkelte læremidler må skolen bestille brukernavn og passord til elevene (kostnadsfritt), det gjelder:
Matte- og Fyssagonagas, Bures 1-2, Åvtese 1-3 ja 1-2-3 lávkke.