Fjernundervisning

E -skuvla tilbyr fjernundervisning i samisk. Undervisningen gis over nettbasert telefoni (Skype) og det brukes både digitale læremidler og trykte lærebøker i undervisningen.

Skolen tar kontakt med e-skuvla for å avtale hvor mange timer som skal gjennomføres, på hvilket nivå, om det skal gis karakter og om det skal arrangeres eksamen i faget. Etter at avtalen er inngått får eleven tilsent brukernavn og passord til sitt digitale klasserom på nett. Hvis det skal gjennomføres muntlig undervisning, henter skolen gratis program for internett-telefoni på nett (www.skype.com) og lager brukernavn og passord for sin elev.


InformasjonAlle samiske elever i grunn- og videregående skole har individuell rett til opplæring i samisk (se opplæringsloven, kap. 6). Hvis skolen mangler lærerressurser, kan de bruke fjernundervisning, og det kan E-skuvla hjelpe til med. Vi tilpasser opplæringen til hver enkelt elev gjennom våre nettbaserte læreopplegg og ved hjelp av en personlig nettlærer i faget. Vi er også behjelpelig med bearbeiding av eksamensoppgaver og fastsettelse av karakterer.

OPPLÆRINGSPLAN
All opplæring gjennomføres etter gjeldende læreplaner i samisk. E-skuvla har fått støtte fra Sametinget til utvikling av de nettbaserte læremidlene som brukes i opplæringen. Ta kontakt så lager vi et skreddersytt opplegg for eleven!


Skolen tar kontakt med e-skuvla for å avtale hvor mange timer som skal gjennomføres, på hvilket nivå, om det skal gis karakter og om det skal arrangeres eksamen i faget. Etter at avtalen er inngått får eleven tilsent brukernavn og passord til sitt digitale klasserom på nett. Hvis det skal gjennomføres muntlig undervisning, henter skolen gratis program for internett-telefoni på nett (www.skype.com) og lager brukernavn og passord for sin elev.


Hvordan finansiere ekstern opplæring?

Skoler som har samiske elever kan søke Finnmark fylkesmann om støtte til individuell opplæring etter timeantall. Statens utdanningskontor gir støtte både til
Samisk 1 (morsmål)
Samisk 2 (for elever som kan noe samisk men som ikke behersker språket helt)
Samisk 3 (for elever som ikke kan samisk)
Samisk som fremmedspråk (for elever som ikke kan samisk)

Også friskoler kan søke om støtte, selv om ikke de har plikt til å gi samisk opplæring.

Fylkesmannen i Nordland er ansvarlig for fjernundervisning i lulesamisk og sørsamisk.

This post is also available in: English, Suomi, Davvisámegiella