Videregående

E-skuvla tilbyr elever i videregående opplæring gratis læremidler i samisk som 2. språk (Samisk 2 og 3) ) og samisk som fremmedspråk.

Skolene bestiller brukernavn og passord fra E-skuvla. Utviklingen av læremidlene er finansiert av Sametinget.